Over Boogh

Het activiteitencentrum Baarn is een van de activiteitencentra van Boogh.
Alle activiteiten zijn gericht op mensen die door hun lichamelijke beperkingen of niet-aangeboren hersenletsel in hun deelname aan het arbeidsproces en in hun persoonlijke ontwikkeling belemmerd worden. De projecten van de NaHderkring zijn kleinschalige plaatselijke projekten specifiek voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Activiteiten
Creatieve activiteiten en computergebruik.