Over De Blaerders

Gooisch koor De Blaerders is een gezellig meezingkoor met ca. 63 leden bestaande uit vrouwen en mannen.
Het repertoire dat gezongen wordt is veelal Nederlandstalig.

Activiteiten
Zangavonden en optredens