Skip Navigation

De Kleine Prins

Non-profit

Over ons

De Kleine Prins Hilversum is een school voor:

Leerlingen met een lichamelijke beperking
Leerlingen die door hun lichamelijk handicap het reguliere voortgezet onderwijs (nog) niet of niet meer kunnen...

Educatie
Deel

Over De Kleine Prins

De Kleine Prins Hilversum is een school voor:

Leerlingen met een lichamelijke beperking
Leerlingen die door hun lichamelijk handicap het reguliere voortgezet onderwijs (nog) niet of niet meer kunnen volgen of lichamelijk gehandicapte leerlingen die wegens specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen het regulier voortgezet onderwijs niet kunnen volgen.
Leerlingen met een meervoudige beperking
Lichamelijk gehandicapte leerlingen, die daarnaast een verstandelijke beperking hebben, waardoor er sprake is van een complexe hulpvraag. Ook kan er sprake zijn van beperkingen op auditief, visueel en lichamelijk, communicatief (lichamelijk en verstandelijk) en sociaal-emotioneel gebied(verstandelijk).
Leerlingen met een ernstig meervoudige beperking – (EMB)
Leerlingen die ernstig motorisch en/of verstandelijk beperkt zijn waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau functioneren (onder de kalenderleeftijd van 3 jaar).
Langdurig zieke leerlingen
Leerlingen die vanwege veel ziekteverzuim het regulier onderwijs niet kunnen volgen.

in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Kinderen tot ongeveer 13 jaar bezoeken de SO-afdeling en leerlingen vanaf 13 tot ongeveer 20 jaar de VSO-afdeling.

De school heeft ook een afdeling voor extra meervoudig beperkte leerlingen. Dit is de EMB-afdeling. Binnen deze afdeling zitten leerlingen van 4 tot 20 jaar.

Activiteiten
Onderwijs