Over Filmhuis Bussum

Filmhuis Bussum is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel kunstzinnige, waardevolle, en bijzondere films te vertonen, uit verschillende culturen en tijdperken.

Activiteiten
Het vertonen films en de daarmee samenhangende activiteiten