Over Historische Kring Loosdrecht

HKL: historie-onderzoek en publicatie ; educatie / informatie betr. Loosdrecht e.o. Loosdrechters, panden, natuur, cultuur e.a.
zonder winstoogmerk

Activiteiten
Computerinvoer knipseldienst / bibliotheek / textielafdeling /
dia-avond / lezing / kwartaalblad / expositie toonzaal / bijeenkomst 2x p.j. van werkgroep / nieuwjaarsreceptie