Skip Navigation
Over ons

Mentorschap Noordwest en Midden voorziet in mentoren voor mensen met een ziekte of beperking.
Een mentor is nodig als iemand door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een ziekte als dementie...

Deel

Over Mentorschap Noordwest en Midden

Mentorschap Noordwest en Midden voorziet in mentoren voor mensen met een ziekte of beperking.
Een mentor is nodig als iemand door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een ziekte als dementie niet langer zelfstandig besluiten kan nemen op het gebied van zorg en welzijn. Meestal neemt een familielid of een ander uit de directe omgeving deze rol op zich. Maar als deze om uiteenlopende redenen niet beschikbaar is, komt een vrijwilliger in beeld om mentor te worden. Mentoren vervullen een belangrijke rol in iemands leven, zij waken over de persoonlijke belangen van de persoon waarvoor hij mentor is (de cliënt).

Activiteiten
De cliënt kan als gevolg van zijn ziekte of beperking niet zelf zijn belangen behartigen. Uw vrijwillige inzet zorgt ervoor dat het leven van uw cliënt er zoveel mogelijk uitziet zoals hij of zij dat zelf zou hebben vormgegeven.

- Door mentor te worden kunt u een waardevolle rol spelen in het leven van de cliënt.
-U hebt als mentor veel verschillende en gevarieerde contacten.
- U bent een belangrijke vertrouwenspersoon en “maatje” voor de cliënt als het gaat om het behartigen van zijn/haar belangen.
- U houdt in de gaten of de cliënt goede en voldoende zorg en/of begeleiding krijgt en zorgt zo nodig voor verbetering in overleg met de medewerkers van de instelling / hulpverlenende instantie..
- Er wordt bij de koppeling tussen u als mentor met een client zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeuren en kwaliteiten en de omgeving waar u het mentorschap wilt vervullen.
- Mentor worden geeft u de gelegenheid uzelf te ontwikkelen of de kennis en ervaring die u hebt in te (blijven) zetten.
De begeleiding, cursus, themabijeenkomsten en intervisie van de MMN dragen hieraan bij.

Omdat u zelf uw tijd indeelt, is het mentorschap goed te doen naast andere bezigheden zoals werk/ gezin en/ of hobby’s.

Het mentorschap is een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende functie, waarbij u veel voor de cliënt betekent.