Over P.C.O.B (Prot.Chr.Ouderenbond)

Belangen behartigen van ouderen. De PCOB is een ouderenorganisatie die vanuit het protestants-christelijk gedachtegoed opkomt voor de positie van ouderen in de maatschappij.

Activiteiten
Informatie bijeenkomsten organiseren en
vertegenwoordiging in Seniorenraad, Beraad Naarden-Bussum etc.