Skip Sidebar

Over ons

Doel van het Catharinafonds
De stichting bevordert de ontwikkeling van (primair en voor zover mogelijk secundair) onderwijs in Zuid-Kenia. In nauwe afstemming met de locale partijen geeft de stichting ...

Deel

Over Stichting Catharinafonds

Doel van het Catharinafonds
De stichting bevordert de ontwikkeling van (primair en voor zover mogelijk secundair) onderwijs in Zuid-Kenia. In nauwe afstemming met de locale partijen geeft de stichting gerichte ondersteuning aan 7 basisscholen in en om Namanga, het woongebied van vooral de Maasai. Ook ondersteunt de stichting het onderwijs in een kinderhuis vlakbij Nairobi in Kiambu, het 'Mother Mercy Home'. Door de bouw van extra klaslokalen te financieren, aanschaf van lesmaterialen mogelijk te maken en ondersteunende faciliteiten (zoals voeding en watertoevoer) te verstrekken, ondersteunt het Catharinafonds de opbouw en uitbreiding van de scholen. Maar met klassen alleen ben je er niet; om die reden maakt het Catharinafonds de extra inzet van leerkrachten mogelijk en stimuleren we de verdere professionalisering van docenten. De stichting helpt bij het opzetten en realiseren van deze projecten door het verschaffen van financiële middelen, zodat kinderen in Kenia onderwijs kunnen volgen in hun eigen omgeving.

Activiteiten
Het Catharinafonds is een stichting, met een Nederlandse en een Keniaanse tak. De Nederlandse tak is gericht op subsidie- verwerving, de Keniaanse tak regelt de planning en besteding van middelen ter plaatse. De Nederlandse en Keniaanse tak van het Catharinafonds maken met elkaar een beleidsplan, waarin korte en langere termijn ontwikkeldoelen worden bepaald. Twee maal per jaar geeft het Catharinafonds een Nieuwsbrief uit. Jaarlijks wordt de Catharinadag georganiseerd, om de betrokkenheid met elkaar vorm te geven en om extra middelen in te zamelen. Het Catharinafonds verwerft middelen van particulieren en bedrijven, vooral via donaties en specifieke fondswervingsacties. Het ingezamelde geld wordt vrijwel geheel direct besteed aan de projecten in Zuid-Kenia; een klein deel is nodig voor organisatiekosten. De organisatie in Nederland draait op vrijwilligers en kost geen geld. Jaarlijks worden de boeken gecontroleerd door een accountant.

Foto's