Skip Sidebar

Over ons

Dorcas is een christelijke organisatie voor Duurzame ontwikkeling, Sociale hulp en Rampenmanagement. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en ...

Deel

Over Stichting Dorcas Aid International

Dorcas is een christelijke organisatie voor Duurzame ontwikkeling, Sociale hulp en Rampenmanagement. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Activiteiten
Dorcas werkt in Oost-Europa en Afrika samen met lokale partnerorganisaties. Dorcas traint en begeleidt hen zodat de projecten die zij beheren effectief zijn op het gebied van noodhulp en wederopbouw, sociale zorg en ontwikkelingssamenwerking.

Aandachtsgebieden voor minder armoede en meer zelfredzaamheid
◾Duurzame economische ontwikkeling
◾Rampenmanagement
◾Gezondheidszorg
◾Water en sanitatie
◾Sociale zorg
◾Kinderzorg en -ontwikkeling
◾Financiële adoptie van ouderen
◾Financiële adoptie van kinderen

Mensenrechten
In de strijd tegen armoede en uitsluiting wil Dorcas zich houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dorcas ondersteunt armen en verdrukten, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Seksegelijkheid
Dorcas wil met haar projecten bijdragen aan de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, met respect voor de verschillende rollen die zij vervullen in de verschillende culturen. Dit doet zij door zich te richten op het oplossen van problemen die gelijkheid in de weg staan, en door er rekening mee te houden in de opzet van projectactiviteiten.

Duurzaamheid
Dorcas denkt aan toekomstige generaties. In haar projecten verkleint ze de negatieve impact op het milieu en bevordert een duurzame omgang met de leefomgeving.

Foto's