Skip Navigation
Stichting SAMAH

Stichting SAMAH

Non-profit

Over ons

SAMAH zet zich in om de positie van jonge alleenstaande vluchtelingen/statushouders in de leeftijd van 12-25 jaar te verbeteren door middel van projecten voor en door deze jongeren

Vluchtelingen & MinderhedenZorg & WelzijnKinderen & Jongeren
Deel

Stichting SAMAH zoekt penningmeester voor bestuur

2–4 uur/week
Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum, Nederland
Bestuur
Besturen
Vluchtelingen & MinderhedenZorg & WelzijnKinderen & Jongeren
De organisator heeft deze vacature gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten.
#29661
Scan me of ga naar www.versavrijwilligerscentrale.nl/o/Stichting-SAMAH/vacatures/Stichting-SAMAH-zoekt-penningmeester-voor-bestuur/29661?r=3066332 om je aan te melden
SamenvattingVanwege het aanstaande vertrek van onze huidige penningmeester, zoekt SAMAH een penningmeester met kennis van financiële zaken en hart voor jonge vluchtelingen
Uitgebreide omschrijving

 

Stichting SAMAH zoekt penningmeester

SAMAH draagt bij aan de verbetering van het welzijn van jonge alleenstaande asielzoekers in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar, door hun belangen te behartigen en hun positie in (zowel) de Nederlandse samenleving als in het land van herkomst te versterken.

Dit doet SAMAH door het beheren van een landelijke helpdesk, waar jonge alleenstaande asielzoekers terecht kunnen met vragen en het samen met de doelgroep en ervaringsdeskundigen ontwikkelen van projecten op basis van binnengekomen signalen. 

Vanwege het aanstaande vertrek van onze huidige penningmeester, zoekt SAMAH een nieuwe penningmeester.

 

Algemeen

Het bestuur van SAMAH bestaat uit 4 bestuursleden, waaronder een penningmeester. Het bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. De bestuursfuncties van SAMAH zijn onbezoldigd, eventueel gemaakte kosten (zoals reiskosten) worden in onderling overleg vergoed. De tijdsinvestering van de penningmeester is gemiddeld 2-4 uur per maand. 

Stichting SAMAH heeft 1 projectleider en 2 projectmedewerkers parttime in dienst. De organisatie is groeiende. 

 

Functie-eisen

Wij zoeken een penningmeester die:

·      hart heeft voor jonge asielzoekers en affiniteit heeft met de doelstelling, missie en visie van SAMAH;

·      beschikt over cijfermatig inzicht;

·      ervaring heeft met financiële zaken zoals het opstellen van een begroting, werkzaamheden voor de totstandkoming van de jaarrekening, het maken van berekeningen t.b.v. de bedrijfsvoering, enz;

·      van onbesproken gedrag is;

·      geen belangenverstrengeling heeft met partijen waar SAMAH mee samenwerkt;

·      bereid en in staat is om de benodigde energie en tijdsinvestering aan de functie te besteden: oftewel bereid is deel te nemen aan bestuursvergaderingen en deze met de projectleider (waar nodig op financieel gebied) voor te bereiden;

·      in staat is een professioneel evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand

·      wil fungeren als financieel klankbord voor de projectleider(s) en het bestuur

·      wil ondersteunen bij de professionalisering van de financiële administratie, passend bij de groei van de organisatie. 


·      ervaring met fondsenwerving is een pre

 

 

Taken penningmeester

·       Bijwonen van vergaderingen en overlegvormen binnen het bestuur

·       Aanleveren relevante bijdragen aan de agenda van de bestuursvergaderingen i.s.m. projectleider(s)

·       Mede zorg dragen voor de financiële continuïteit van de stichting op basis van een sluitende begroting

·       Contacten onderhouden met partijen op financieel terrein zoals fondsen en de accountant

·       bewaken van de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie

·       representeren van SAMAH i.s.m. deprojectleider(s) en overige bestuursleden

·       creëren van kansen en openingen voor SAMAH

 

Wij zien uit naar uw reactie, met vriendelijke groet mede namens de bestuursleden van SAMAH

 

Nathalie Boerebach

Robert Goedhart

Adimka Uzozie

 

Maria Verkade,

Projectleider en lid MT SAMAH, tel: 06 – 483 517 65

 

 

 

 

 

 

Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag
Wat wij vrijwilligers aanbieden💸 Onkostenvergoeding
Hoe kom ik er?
Vrijwilligerswerk in Hilversum > Hilversum Vacatures > Stichting SAMAH > Stichting SAMAH zoekt penningmeester voor bestuur
Over Stichting SAMAH
SAMAH zet zich in om de positie van jonge alleenstaande vluchtelingen/statushouders in de leeftijd van 12-25 jaar te verbeteren door middel van projecten voor en door deze jongeren
De organisator heeft deze vacature gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten.
#29661
Scan me of ga naar www.versavrijwilligerscentrale.nl/o/Stichting-SAMAH/vacatures/Stichting-SAMAH-zoekt-penningmeester-voor-bestuur/29661?r=3066332 om je aan te melden