Over ons

Vereniging Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor de toekomst.

Activiteiten
Zie website Natuurmonumenten.
We zoeken voor dit voorjaar max 5 vrijwilligers voor de siertuinen.