Over ons

Oprichten en / of in stand houden van scholen op protestants christelijke grondslag voor primair onderwijs en waar gewenst speciaal onderwijs, alsmede het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van het op deze scholen gegeven onderwijs

Activiteiten
Administratieve werkzaamheden: ondersteuning bieden aan een directeur van één van onze scholen