Over Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.

Het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als Anna's Hoeve instandhouden als natuurgebied met rustige recreatie

Activiteiten
- zwerfvuilacties
-beinvloeden besluitsvorming aangaande Anna's Hoeve (HOV, woonwijk, speelstrook, Weg over Anna's Hoeve e.d.)
- bosploeg: boswerkzaamheden op woensdagmiddag
- incidenteel verspreidingswerk van flyers