Skip Sidebar

Over ons

De vereniging heeft ten doel:
behoud en waar mogelijk versterking van het Nationaal Landschap
Arkemheen - Eemland voor nu en in de toekomst; de natuurwaarde,
economische vitaliteit, het ...

Deel

Over Vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

De vereniging heeft ten doel:
behoud en waar mogelijk versterking van het Nationaal Landschap
Arkemheen - Eemland voor nu en in de toekomst; de natuurwaarde,
economische vitaliteit, het weidevogelbeheer, de historische
authenticiteit en andere mogelijke kenmerken;
 het bevorderen en versterken van de relatie stad en platteland;
 de in- en omwonenden van het Nationaal Landschap Arkem-
heen - Eemland te informeren over en nauw te betrekken bij het
beheer van het gebied en de voorbereidingen van veranderin-
gen in dit gebied
 het kritisch volgen van dit beheer en van de voorbereiding van
veranderingen; daarnaast het stimuleren van een actieve
inbreng van de in- en omwonenden en
het bevorderen van het onderlinge begrip tussen de ver-
schillende belanghebbenden van dit gebied, mede door het
stimuleren van onderlinge contacten;

Activiteiten
informatie verstrekken, landschapexcursies

Foto's

Cover Photos

Vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland