Over Wonderfeel

Wonderfeel heeft als doelstelling het in contact brengen van klassieke muziek in de breedste zin van het woord.

Activiteiten
Wonderfeel is een driedaags festival, waarbij de hulp van vrijwilligers onmisbaar is. Taken van een vrijwilliger varieën van bouw & breek en bar tot catering en podiummanagement (stagemanagement). Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.wonderfeel.nl/word-vrijwilliger-van-wonderfeel/