Contact & openingstijden:
 
Blaricum
 
Bussum
 
Hilversum
 
Laren
 
Muiden
 
Naarden
 
Weesp
 
 
Contactformulier

Wettelijke regelingen onkostenvergoeding
Vrijwilligerswerk kost geld. Vrijwilligers reizen, bellen, schrijven, vergaderen. Zeer veel vrijwilligersorganisaties vergoeden deze kosten. Voor vergoedingen bestaan een paar regelingen waar zowel de vrijwilliger als de vrijwilligersorganisatie rekening mee moet houden.

Landelijke Regeling Onkostenvergoeding
Vrijwilligersorganisaties kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Het kan ook een vast bedrag zijn - de zogenaamde forfaitaire vergoeding - voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden. Voor de vaste onkostenvergoeding is een maximum vastgesteld van €150,- per maand tot €1500,- per jaar. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 4,50 per uur ontvangen, mensen tot 23 jaar maximaal € 2,50 per uur. Vergoedingen hoger dan dit bedrag worden gezien als marktconform en dus als loon.

Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal €95,- per maand als vaste onkostenvergoeding ontvangen tot een maximum van €764,- per jaar zonder dat dit invloed heeft op de uitkering. Wanneer vrijwilligerswerk het vinden van een betaalde baan bevordert, kunnen gemeenten besluiten dat de bijstandsgerechtigde ook een onkostenvergoeding mag ontvangen van €150,- per maand tot een maximum van €1500,- per jaar. Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Ze mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven. De vaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers is bedoeld om de administratieve lasten voor organisaties en vrijwilligers te beperken. Om rompslomp met bonnetjes te voorkomen kunnen organisaties er voor kiezen een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de kosten.

Kilometervergoeding
Veel organisaties hanteren de belastingvrije kilometervergoeding voor werknemers wanneer vrijwilligers voor hun vrijwilligerswerk de eigen auto gebruiken. Daardoor is de belastingvrije kilometervergoeding binnen het vrijwilligerswerk een eigen leven gaan leiden. Binnen de wetgeving blijkt hiervoor geen enkele grond te bestaan, want vrijwilligers kunnen te allen tijde de werkelijk gemaakt kosten voor het vrijwilligerswerk vergoed krijgen. Ook de werkelijke kosten van een auto per kilometer!

Giftenregeling
Niet iedere vrijwilligersorganisatie is in staat de onkosten van vrijwilligers te vergoeden. In zo’n geval kan de vrijwilliger de onkosten op het belastingformulier opgeven als gift. Het gaat hierbij om een vergoeding voor gemaakte (aantoonbare) kosten en niet om een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. De vrijwilliger moet de onkosten wel bij de organisatie declareren en aangeven dat hij de declaratie gehonoreerd wil hebben. De organisatie moet bevestigen dat de declaratie juist is en dat zij deze aan de vrijwilliger zal betalen. Tegelijkertijd maakt de vrijwilliger kenbaar dat de declaratie als gift zal worden omgezet ten behoeve van de organisatie. Deze acties kunnen overigens ook gelijk vastgelegd worden in de vrijwilligersovereenkomst. Voor giften geldt wel een drempel: ze kunnen pas in mindering gebracht worden op het inkomen als ze meer bedragen dan één procent van het zogenaamde verzamelinkomen.

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Meldingsplicht
Wie een uitkering heeft en aan de slag wil als vrijwilliger, moet dit altijd melden bij de uitkerende instantie. Gepensioneerden (mensen met AOW) zijn helemaal vrij om vrijwilligerswerk te doen.
Voor het predicaat écht vrijwilligerswerk geldt dat het werk:

  • geen betaald werk mag verdringen;
  • niet verricht wordt in een commercieel bedrijf;
  • geen werk is dat normaal gesproken betaald wordt.

Ontheffing sollicitatieplicht
Als het vrijwilligerswerk uw kansen op een gewone baan vergroot, kunt u soms een ontheffing krijgen van sollicitatieplicht. Deze ontheffing geldt dan voor 6 maanden.

Dit kan als:

  • u gemiddeld ten minste 20 uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk;
  • het vrijwilligerswerk langer duurt dan 3 maanden;
  • u geen loon ontvangt voor dit vrijwilligerswerk;
  • u niet in een re-integratietraject zit.

Overleg dit altijd met uw arbeidsdeskundige of werkcoach. Die neemt de ontheffing dan op in uw werkplan of participatieplan. Na een halfjaar kijken wij of u nog eens 6 maanden niet hoeft te solliciteren. Daarna kunnen wij deze periode steeds met 1 maand verlengen als het vrijwilligerswerk voor u nuttig blijft.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekering (UWV) bekijkt per aanvraag of een uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor ontheffing van sollicitatieplicht.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk