Contact & openingstijden:
 
Blaricum
 
Bussum
 
Eemnes
 
Hilversum
 
Laren
 
Muiden
 
Naarden
 
Weesp
 
 
Contactformulier

In Veilige Handen

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen horen daarbij.  Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen vóelen. Vrijwilligers, maar ook de organisatie, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige werkomgeving.  Voorkom seksueel misbruik, dat is ook in het belang van de organisatie zelf.

Wilt u hier meer over weten? Ontdek het stappenplan op www.inveiligehanden.nl en neem dit onderwerp op in uw vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerswerk met jeugdigen? Vraag een VOG aan.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken kunnen ( tot de nieuwe regeling in 2015 actief is) een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers krijgen via het Steunpunt Kindervakanties.  

https://www.gratisvog.nl/procedure  voor alle informatie over het aanvragen over gratis VOG's

 


Wilt u meer over dit onderwerp weten of wilt u hulp bij het implementeren van dit onderwerp in uw organisatie? Neem dan contact op met jrossum@versawelzijn.nl