Contact & openingstijden:
 
Blaricum
 
Bussum
 
Hilversum
 
Laren
 
Muiden
 
Naarden
 
Weesp
 
 
Contactformulier

In Veilige Handen

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen horen daarbij.  Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen vóelen. Vrijwilligers, maar ook de organisatie, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige werkomgeving.  Voorkom seksueel misbruik, dat is ook in het belang van de organisatie zelf.

Wilt u hier meer over weten? Ontdek het stappenplan op www.inveiligehanden.nl en neem dit onderwerp op in uw vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerswerk met jeugdigen? Vraag in 2014 een VOG gratis aan.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken kunnen ( tot de nieuwe regeling in 2015 actief is) een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers krijgen via het Steunpunt Kindervakanties.  

In 2014 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken aansluiten bij de pilot. De pilot loopt door totdat de structurele regeling gereed is. Wie wil aansluiten kan in 2014 de VOG’s vergoed krijgen via het Steunpunt KinderVakanties. Meer informatie over of u in aanmerking komt voor vergoeding en over de voorwaarden en werkwijze vindt u op: www.steunpuntkindervakanties.nl . Vanaf 2015 kunnen vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen.

 


Wilt u meer over dit onderwerp weten of wilt u hulp bij het implementeren van dit onderwerp in uw organisatie? Neem dan contact op met jrossum@versawelzijn.nl