Contact & openingstijden:
 
Blaricum
 
Bussum
 
Eemnes
 
Hilversum
 
Laren
 
Muiden
 
Naarden
 
Weesp
 
 
Contactformulier

Versa Vrijwilligerscentrale respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Doeleinden voor verwerking

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Aanvraag informatie

  Als jij interesse hebt in het aanbod van de Vrijwilligerscentrale (VC) , dan kun je via de website telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij je vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij hebben daarvoor jouw naam en e-mailadres nodig. Ook vragen wij je jouw telefoonnummer door te geven, zodat onze medewerker contact met je kan opnemen.

 • Nieuwsbrief

  Via de website van de VC kun je je aanmelden voor de nieuws(brief) e-mails. Wij slaan je e-mailgegevens op in onze website


  Diensten

  Wanneer je besluit gebruik te maken van de diensten en producten van de VC, verwerken wij in ons systeem jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van contract(en) en het opstellen van de facturen,  indien van toepassing.

 • Financiële administratie

  De VC is wettelijk verplicht om, wanneer zij jou een factuur stuurt, deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

 • Contact

  Wanneer jij wilt dat de VC contact met jou opneemt, kun je een mail sturen of ons bellen. Om te kunnen antwoorden verwerken wij jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Bemiddeling

  Wanneer je gebruik wilt maken van onze vacaturebank en op een vacature  reageert, worden jouw gegevens opgeslagen in ons systeem. Tot die gegevens behoort jouw naam, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast kun je aanvullende gegevens over jezelf invullen.

 • Klacht

  Wanneer je een klacht indient, per mail of telefonisch, verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

   

  Rechtsgronden voor verwerking

  De VC verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de tussen jou en de organisaie gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door jouw gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht zie je welke rechtsgrond en  welk doeleinde voor de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigt.

  Bewaartermijnen

  De VC hanteert de volgende bewaartermijnen:

 

Informatie verzoek

30 dagen na het laatste contact

Nieuwsbrief

Tot afmelding

Dienst

3 jaar na laatste klantcontact

Financiële administratie

7 jaar

Klacht

30 dagen na afhandeling klacht

Contactformulier

30 dagen na afhandeling

Inschrijfformulier

Max. 2 jaar na inschrijving

Vacatures vrijwilligerswerk

Door de organisatie zelf te beheren.

Personen kunnen tussentijds een verzoek tot verwijderen indienen. Dit gebeurt dan binnen 4 werkdagen.

De VC verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met jouw persoonsgegevens.


Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je  gegevens.


Inzage, correctie en recht van verzet

Als jouw gegevens bij  de VC bekend zijn, heb je, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien.
Indien het door de VC verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun jij de VC schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kun je de VC verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen en kun jij de eventuele toestemming die jij voor verwerking van jouw persoonsgegevens gegeven hebt, intrekken.
Wanneer jij niet benaderd wilt worden met informatie over producten en diensten van de VC kun je dat uiteraard ook aan ons laten weten. Jouw verzoek(en) zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst worden behandeld door de VC.


Je kunt jouw schriftelijke verzoek(en) sturen via mail aan onze functionaris gegevensbescherming:
vc@versawelzijn.nl
Vermeld hierbij in welke plaats je woont en jouw volledige naam en adres.


Indien jij het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en jij komt met ons niet tot een oplossing, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je klacht kun je sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ  DEN HAAG 

Aanpassingen privacy statement

 

Aangezien jouw privacy bij de VC van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.


Juli 2018