Post | juni 2021 | 2 min lezen

Bestuursfuncties

Het bestuur van een organisatie bestaat idealiter uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een of meerder bestuursleden. Deze personen moeten aan bepaalde kenmerken voldoen om goed te functioneren, welke hieronder zijn toegelicht.

De voorzitter

De voorzitter is vaak het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie. Daarbij heeft de voorzitter de meest centrale taak van het leiding geven aan het bestuur en aan het samenwerkingsproces. Het takenpakket van een voorzitter ziet er als volgt uit.

Taken

-         Vertegenwoordigen organisatie

-         Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden

-         Proactief leiden van vergaderingen

-         Verantwoording nemen in het onderhouden van de externe contacten

-         Maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten houden en bestuur proactief op de hoogte stellen

-         Advies inwinnen over verschillende vormen van (gemeentelijk) beleid

-         Functioneren van de organisatie en het bestuur evalueren

-         Voortouw nemen in functioneringsgesprekken

Functie-eisen

-         Leider

-         Schappelijk, maar beslisvaardig

-         Bestuurlijke ervaring

-         Toonbaar betrokken bij de organisatie

-         Bevindt zich in het maatschappelijk middenveld

Vaardigheden

-         Teamspeler

-         Sociaal

-         Weet zich goed uit te drukken

-         Kan conflicten oplossen

-         Is onderhandelingsvaardig

 

Penningmeester

Het bestuur heeft in alle gevallen de eindverantwoordelijkheid over het geld en de kas. De penningmeester heeft hierin een centrale rol. Beleid maken kost immers geld, en de penningmeester zorgt ervoor dat het beleid klopt met de financiën. De penningmeester moet dus geld kunnen uitgeven wanneer nodig, maar ook de hand op de knip kunnen houden. Hiervoor is goed financieel inzicht nodig.

Taken

-         Maken van een begroting

-         Financieel jaarverslag opstellen

-         Financieel meerjarenplan opstellen

-         Fondsenwerving, sponsorbeleid, en/of crowdfunding opzetten

-         Onderhouden financieel netwerk

-         Tekenen betaaloverdrachten

-         Belanghebbenden en bestuur informeren over financiële stand van zaken

-         Afsluiten verzekeringen

Functie-eisen

-         Economische/financiële kennis

-         Organiserend vermogen

-         Bestuurlijke ervaring

-         Bekend zijn met financiële systemen of boekhoudprogramma’s

-         Toonbaar betrokken bij de organisatie

Vaardigheden

-         Teamspeler

-         Sociaal

-         Communicatief vaardig

-         Doortastend

-         Onderhandelingsvaardig


Secretaris

De secretaris zorgt voor de in- en externe communicatie en houdt bij wat er allemaal is gebeurt. De secretaris notuleert en informeert de organisatie en het bestuur en zorgt dat de verslagen en beleidsstukken op een nette wijze zijn geordend.

Taken

-         Beantwoorden post

-         Informatiepunt bestuur en belanghebbenden

-         Agenda voorbereiden (met voorzitter)

-         Notuleren vergaderingen

-         In- en externe communicatie en correspondentie

-         Opstellen beleidsplan en jaarverslag (met voorzitter)

-         Kamer van Koophandel-inschrijvingen in orde houden

Functie-eisen

-         Leidinggevend

-         Innovatief

-         Bestuurlijke ervaring

-         Aantoonbaar betrokken bij de organisatie

Vaardigheden

-         Teamspeler

-         Sociaal

-         Goed in mondelinge taal en schrift


Algemeen bestuurslid

De meeste besturen kiezen ervoor om meerdere algemeen bestuursleden in het bestuur op te nemen. Deze bestuursleden hebben vaak hun eigen taak en verantwoordelijkheid. Algemeen bestuursleden zorgen voor een breder draagvlak voor de organisatie en meer invalshoeken tijdens een vergadering.

Taken

-         Beleidsstukken bijsturen

-         Belangenbehartiging

-         Promotie en acquisitie

-         Leiden commissies

-         Overleg met de leden

-         Andere bestuurstaken

Functie-eisen

-         Organiserend vermogen

-         Bestuurlijke ervaring, of juist bestuurlijke ervaring willen krijgen

-         Aantoonbare betrokkenheid bij de organisatie

Vaardigheden

-         Teamspeler

-         Sociaal

Deel blogpost