Post | september 2021 | Kennisbank voor vrijwilligers | 1 min lezen

Vrijwilligercontract met voorbeelden

Vrijwilligers zetten zich vaak belangeloos in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet niet vrijblijvend. Beide partijen, de organisatie en de vrijwilliger hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilligerscontract zorgt ervoor dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn én blijven.

Redenen om een vrijwilligerscontract af te sluiten

Een vrijwilligerscontract is in het belang van de organisatie én de vrijwilliger:

  • Duidelijke afspraken in een vrijwilligerscontract op papier
  • Wat waren ook alweer de gemaakte afspraken? Vaak weet je dit na verloop van tijd niet meer precies. Tevens is het goed om rechten en plichten over een weer duidelijk te hebben. Daarom is het altijd goed dit schriftelijk vast te leggen.
  • Het vrijwilligerscontract geeft fiscale duidelijkheid
  • In het vrijwilligerscontract kan worden opgenomen welke onkosten de vrijwilliger maakt en welke worden vergoed. Als de belastingdienst hierom vraagt kunnen de gemaakte afspraken hierover worden aangetoond.
  • Geen problemen met de verzekeraar
  • Vrijwilligers kunnen tijdens hun inzet schade oplopen maar zij kunnen ook schade veroorzaken. Het is dan wel zaak dat je kunt aantonen dat er sprake is van vrijwilliger inzet. Dat doe je met een vrijwilligerscontract.

Voorbeelden van een vrijwilligerscontract

Net als een betaalde werknemer heeft ook een vrijwilliger recht op duidelijkheid en moeten er bepaalde afspraken worden gemaakt tussen de vrijwilliger en de organisatie waarvoor de vrijwilliger zich inzet. Hieronder 7 voorbeelden van een vrijwilligerscontract, vrijwilligersovereenkomst of zoals het soms ook wordt genoemd: samenwerkovereenkomst.

vb1-vrijwilligersovereenkomst

vb2-vrijwilligersovereenkomst

voorbeeld samenwerkovereenkomst algemeen

voorbeeld samenwerkovereenkomst taalstage

Vrijwilligersovereenkomst voorbeeld 2

Vrijwilligersovereenkomst_voorbeeld 1

Voorbeeld_vrijwilligerscontract

Is een vrijwilligerscontract verplicht?

Is een vrijwilligerscontract verplicht? Nee. In principe volstaat een mondeling vrijwilligerscontract en is een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst niet verplicht.

Echter, wij raden je aan om wel een vrijwilligerscontract af te sluiten. Een vrijwilligerscontract is zowel in het belang van de organisatie, als van de vrijwilliger zelf.Bron: VrijwilligersAanZet

Deel blogpost