Skip Sidebar
AWN Naerdincklant Hilversum

AWN Naerdincklant Hilversum

Club, vereniging of andere

Over ons

AWN Naerdincklant is dé archeolologievereniging in het gebied tussen Vecht en Eem. Hoofddoelen zijn het vergroten van het bewustzijn omtrent de regionale archeologie, het bijdragen aan bescherming en ...

Deel
Cursuscoördinator

Cursuscoördinator

Structureel werk · Flexibele uren
Flexibele locatie
TrainingOnderwijsCoördineren
Natuur & MilieuBuurt & omgevingOnderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Vacature Delen
AWN Naerdincklant Hilversum
#78487
Scan me of ga naar www.versavrijwilligerscentrale.nl/o/AWN-Naerdincklant-Hilversum/vacatures/Cursuscoordinator/78487 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

De cursuscoördinator organiseert en realiseert op structurele basis de archeologie-educatie voor de leden van archeologievereniging AWN Naerdincklant.

Uitgebreide omschrijving

Over AWN Naerdincklant

AWN Naerdincklant is onderdeel van de landelijke AWN – vereniging voor vrijwilligers in de archeologie, en dé vereniging voor het bedrijven van amateurarcheologie in het gebied tussen Vecht en Eem. De missie van AWN Naerdincklant is: het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie. Een groep van zo’n 15 mensen werkt vanuit deze missie enthousiast aan activiteiten zoals het organiseren van publiekslezingen en excursies, veldverkenningen, vondstdeterminaties, publiceren over archeologische onderwerpen, digitale ontsluiting van archeologische informatie, en het adviseren van gemeenten en archeologische bureaus. Tevens onderhoudt AWN Naerdincklant veel contacten met andere natuur- en erfgoedorganisaties en fungeert derhalve als een “spin in het web” van de regionale archeologie.

 

De cursuscoördinator

Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van de amateurarcheologie vereist bewustzijn en kennis van archeologie, en passende vaardigheden. Idealiter leren leden continu bij en hierbij willen we meer volgens de principes van permanente educatie gaan werken met jaarlijks enkele scholingsmomenten. Ook is het noodzakelijk om het aantal actieve leden op de langere termijn op peil te houden (bestuurs- en kadervorming). Hiervoor heeft AWN Naerdincklant tot doel om elke twee jaar een Basiscursus Archeologie te organiseren. De cursuscoördinator krijgt als taak om beide takken van educatie binnen AWN Naerdincklant verder te ontwikkelen en te realiseren. De cursuscoördinator is zelfstandig functionerend kaderlid en wordt begeleid vanuit, en rapporteert aan, het bestuur van de afdeling. De cursuscoördinator werkt samen met andere bestuurs- en kaderfuncties, zoals de penningmeester, veldwerkcoördinator, vondstencoördinator en diverse redacteuren. De afgelopen jaren hebben wij succesvol meerdere cursussen georganiseerd waaronder twee keer een basiscursus. Sinds kort is de positie van cursuscoördinator weer vacant en zoeken wij hiervoor een geschikte kandidaat.

 

Taken cursuscoördinator

-Eens per twee jaar organiseren en realiseren van een Basiscursus Archeologie.

-Enkele keren per jaar organiseren en realiseren van nascholingsmomenten op het gebied van archeologie en/of hulpwetenschappen van de archeologie.

 

Wij vragen

-Bij voorkeur HBO/WO-niveau

-Affiniteit met archeologie en/of hulpwetenschappen van de archeologie

-Netwerker

-Initiatiefrijk en doortastend

-Flexibel

-Leergierig

-Coördinerend en delegerend vermogen

-Incasseringsvermogen wanneer het even wat anders loopt dan verwacht

-Kunnen acteren op de balans van zelfstandigheid en samenwerking

-Mentaliteit: “zo niet, dan toch”

-Bij voorkeur ervaring in een vrijwilligersorganisatie

-Bij voorkeur ervaring met educatie en/of leren en ontwikkelen in organisaties

 

Wij bieden

-Veel ruimte tot eigen invulling van de functie

-De kans om een groot netwerk op te bouwen in de archeologische wereld en veel enthousiaste deskundigen en liefhebbers te leren kennen

-Flexibele invulling van de functie, tijdsbeslag en planningen in overleg

-Veel kennis op het gebied van de regionale archeologie, geologie en cultuurhistorie

-Een wezenlijke bijdrage aan de continuïteit van de regionale archeologiebeoefening. Jouw werk doet er toe!

 

Wat wij vrijwilligers aanbieden

🤝 Extra begeleiding
Vacature Delen

Over AWN Naerdincklant Hilversum

AWN Naerdincklant is dé archeolologievereniging in het gebied tussen Vecht en Eem. Hoofddoelen zijn het vergroten van het bewustzijn omtrent de regionale archeologie, het bijdragen aan bescherming en behoud van archeologisch erfgoed, en het vergoten en uitdragen van de kennis over regionale archeologie.

Activiteiten
-Bestuurswerk
-Verzorgen van lezingen, cursussen en excursies
-Uitgeven van een archeologisch tijdschrift
-Organiseren van -Veldverkenningen
-Grafheuvelonderhoud
-Indien mogelijk meedoen aan opgravingen
-Actualiseren website
-Promotie- en PR-werkzaamheden