Skip Sidebar

Over ons

Wij zorgen dat wijkbewoners, bewonerscollectieven en organisaties in de wijk initiatieven kunnen ontplooien en ondersteunen hen hierbij. Daarnaast behartigen wij belangen op het gebied van ...

Buurt & omgevingWelzijnSport & Recreatie
Goede gezondheid en welzijnDuurzame steden en gemeenschappen
Deel
Commissielid Welzijn & Zorg

Commissielid Welzijn & Zorg

Structureel werk · 5–10 uur/week
De Meent 5, 1218 CB Hilversum, Nederland
Activiteiten begeleidenCoördinerenAdvies & MentoringNederlands
OuderenBuurt & omgevingWelzijn
Vacature Delen
Stichting Hilversumse Meent
#37361
Scan me of ga naar www.versavrijwilligerscentrale.nl/o/Stichting-Hilversumse-Meent/vacatures/Commissielid-Welzijn--Zorg/37361 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Als lid van de commissie heb je invloed op ontwikkelingen binnen de wijk. Jij bent de spil tussen bewoners, medewerkers, taakveld en bestuur.

Uitgebreide omschrijving

Wat is het doel van de adviescommissie Welzijn & Zorg?

 1. Het geven van adviezen aan het bestuur van de stichting op het gebied van sport, recreatie, welzijn en zorg,
 2. Deze adviezen worden zo mogelijk vergezeld met meerdere opties en ook met adviezen omtrent de implementatie en wijze van uitvoering daarvan,
 3. Indien mogelijk en gewenst wordt gelijktijdig met het advies een plan van aanpak ( of meerdere) aangeboden aan het bestuur.


Nog niet concreet genoeg?

Hieronder een greep uit de verschillende taken in je rol als commissielid:

 • Binnen het taakveld van sport, recreatie, welzijn en zorg ( het sociaal domein) aandacht hebben voor problematiek die wordt ondervonden door wijkbewoners en uitvoerders en hierop adequaat acteren.
 • Vitamine WA = W-warmte en A-aandacht geven aan een ieder die daar behoefte aan heeft.
 • De rol vervullen van intermediair tussen de bewoners, medewerkers, het taakveld zelf en het bestuur.
 • Oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en verbetering van activiteiten binnen het taakveld.
 • Hetzelfde geldt ook voor de reeds bestaande activiteiten.
 • Nieuw beleid ontwikkelen en hierover advies uitbrengen aan het bestuur.
 • Samenwerken met professionals indien de actualiteit daarom vraagt,
 • Opstellen van een jaarplan gebaseerd op alle ontwikkelingen binnen het taakveld.


Hoeveel tijd heb je over?

Het kost natuurlijk tijd. Hoeveel tijd? Dat mag je zelf bepalen!

Punt is wel dat het doen van vrijwilligers werk in een commissie die binnen een bepaalde periode gestelde doelen en resultaten wil behalen niet geheel vrijblijvend is.

In overleg met collega’s wordt de tijd die je beschikbaar hebt zo goed mogelijk ingevuld en benut.


Wat staat er tegenover?

Je kan en mag je inzetten als vrijwilliger binnen een commissie van een geweldige wijk! Je kan je creativiteit en inventiviteit uitleven op alle gebieden die behoren tot het Sociaal Domein.


Daarnaast zijn de vele activiteiten, evenementen, maandelijkse Bijna Weekend Borrels en de jaarlijkse vrijwilligersavond belangrijke USP’s.

Als lid van de commissie heb je invloed op huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de wijk.


Wie zijn wij?

De Stichting Hilversumse Meent (SHM) behartigt als onafhankelijke wijkorganisatie al ruim 40 jaar de belangen van de 4100 bewoners van de Hilversumse Meent. Dit doen wij met de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Kort samengevat: wij zorgen dat wijkbewoners, bewonerscollectieven en organisaties in de wijk initiatieven kunnen ontplooien en ondersteunen hen hierbij.


Daarnaast behartigen wij belangen op het gebied van wijkontwikkeling, wijkbeheer en sociale samenhang. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar wij zetten ons graag in om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te bereiken voor onze wijk! En wij staan klaar voor iedereen die daar een steentje aan bij wil dragen.

Wat vrijwilligers nodig hebben

Hoe kom ik er?

Vacature Delen
Hilversum Vacatures > Stichting Hilversumse Meent > Commissielid Welzijn & Zorg

Over Stichting Hilversumse Meent

Wij zorgen dat wijkbewoners, bewonerscollectieven en organisaties in de wijk initiatieven kunnen ontplooien en ondersteunen hen hierbij. Daarnaast behartigen wij belangen op het gebied van wijkontwikkeling, wijkbeheer en sociale samenhang. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar wij zetten ons graag in om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te bereiken voor onze wijk! En wij staan klaar voor iedereen die daar een steentje aan bij wil dragen.