Taalcoach: Nederlands oefenen met een groepje anderstaligen

Vacature · 2–4 uur/week · Start vanaf 1 sep
Toevoegen aan agenda
Minckelersstraat 71 1223 LD Hilversum, Nederland
Scan me of ga naar www.versavrijwilligerscentrale.nl/o/Versa-Welzijn---Sociaal-Verbinder-St-Joseph/vacatures/22750 om je aan te melden
SamenvattingU begeleidt een taaloefengroep. Deelnemers krijgen de gelegenheid om op een informele manier gedurende ca. 2 uur lang te oefenen met de Nederlandse taal. 06-491
Uitgebreide omschrijving

Per 1 september 2020 zijn wij op zoek naar een taalcoach die 2 uur per week, een groepje anderstaligen wil helpen met het oefenen van de Nederlandse taal om de taalvaardigheid op die manier te helpen vergroten. De deelnemers komen uit allerlei landen en hebben verschillende culturele achtergronden en ook hun niveau is divers.  

Je hoeft geen ervaring te hebben met lesgeven. Wel verwachten we dat je gemotiveerd bent en zelfstandig kunt werken. Ook heb je een zekere mate van flexibiliteit en geduld nodig. Dat je op een respectvolle manier omgaat met cultuurverschillen spreekt voor zich. De taalgroep wordt door twee coaches begeleid.

 

Wat wij vragen 

  • De taalcoach stimuleert de deelnemer om de Nederlandse taal zo veel mogelijk in het leven van alledag toe te passen en oefent daarom samen met de deelnemer de taal in verschillende praktijksituaties, bijvoorbeeld door samen koffie te gaan drinken of een sollicitatiegesprek voor te bereiden. 
  • De taalcoach stemt het programma af op de overige activiteiten van de deelnemer en werkt hiertoe nauw samen met de betrokken medewerkers. 
  • De taalcoach legt de nadruk op zelfwerkzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid. 
  • De taalcoach is didactisch vaardig en beschikt over gedegen kennis die hij of zij weet over te dragen. 
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG)


Wat bieden wij? 

  • Als taalcoach kun je allereerst een bijzondere en leerzame ervaring verwachten.
  • Je leert andere culturen kennen, maar je leert ook lesgeven. 
  • Je krijgt de mogelijkheid om trainingen te volgen. 
  • Je kunt met vragen altijd terecht bij een beroepskracht. 
  • Onkosten worden vergoed.   


Ben jij geïnteresseerd in andere culturen? En lijkt het je leuk om een (kleine) groep cursisten die Nederlands niet als moedertaal hebben, Nederlands te leren? Neem dan contact op met Leila Aboujid of Klik op aanmelden.   

Wat vrijwilligers nodig hebbenVerklaring Omtrent GedragBeheersing van het Nederlands
Wat wij vrijwilligers aanbiedenOnkostenvergoedingExtra begeleiding
Hoe kom ik er?Wijkcentrum St Joseph is een unieke centrum, waarin wonen, ontmoeten, eten, zorg, activiteiten, advies en gezelligheid bij elkaar komen. Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum 035-6478347
Vrijwilligerswerk in Hilversum > Hilversum Vacatures > Versa Welzijn - Sociaal Verbinder St. Joseph > Taalcoach: Nederlands oefenen met een groepje anderstaligen
Over Versa Welzijn - Sociaal Verbinder St. Joseph
Het ondersteunen van de zelfredzaamheid, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.
Het, signaleren, ondersteunen en goed verwijzen van hen die om welke reden dan ook, gedrag, ziekte of tegenslag (nog) niet mee kunnen doen op eigen kracht. Daar waar de samenleving of andere hulpverlenende instanties (nog) geen adequaat antwoord heeft.Activiteiten
activiteiten voor jong en oud
·
Scan me of ga naar www.versavrijwilligerscentrale.nl/o/Versa-Welzijn---Sociaal-Verbinder-St-Joseph/vacatures/22750 om je aan te melden