Weer aan de slag: richtlijnen en protocollen

In de komende maanden komt het sociale leven stapsgewijs weer op gang, na de corona lockdown. Veel stichtingen, verenigingen en vrijwilligers willen graag hun werk hervatten. Hoe ga je dat regelen, in de anderhalve meter-samenleving?


Hier kun je lezen hoe de maatregelen vanaf 11 mei stapsgewijs versoepeld worden, mits de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft.

Of en wanneer jullie stichting of vereniging het (normale) werk weer kan hervatten, hangt van een aantal zaken af:

• De sector waar je organisatie onder valt. Voor bijv. sport, horeca en culturele instellingen zijn er specifieke richtlijnen.

• Landelijk en lokaal beleid voor instellingen en accommodaties.

• Of je de werkomstandigheden aan kunt passen aan de RIVM richtlijnen.

Hoe zit het eigenlijk met je aansprakelijkheid als organisatie, tijdens deze coronaperiode? Verzekeraar Univé geeft antwoord op veelgestelde vragen.


Voorbereiden


Zelfs als het nog even duurt, voordat je weer mag starten met het werk of de activiteiten, kun je je alvast voorbereiden op het “nieuwe normaal”.

Onderaan de pagina vind je een overzicht met protocollen en richtlijnen voor verschillende werksoorten en sectoren. Kijk welke het best aansluit op jullie situatie. Over onderstaande zaken kun je vast nadenken:

Je medewerkers/vrijwilligers

• Zoveel mogelijk thuiswerken is nog steeds het devies. Welke taken en functies kunnen (langdurig) vanuit huis worden uitgevoerd en welke mensen zijn nodig op de locatie?

• Welke medewerkers/vrijwilligers vallen onder risicogroepen en in hoeverre zijn zij de aankomende maanden inzetbaar? Bespreek dit met de betreffende medewerkers/vrijwilligers.

• Kun je taken of functies wisselen, zodat iedereen toch zijn of haar bijdrage kan leveren, vanuit huis of op de locatie?

• Zodra je weer, met medewerkers of bezoekers, samenkomt is het belangrijk een corona-verantwoordelijke te hebben. Hij of zij houdt toezicht op het naleven van regels, voldoende hygiëne en is aanspreekpunt bij vragen hierover.


De werk- of uitvoeringslocatie

• Welke aanpassingen zijn nodig, om onderling 1,5 meter afstand te houden? Denk aan in- en uitgangen, looproutes, bezetting per ruimte en gebruik van sanitaire voorzieningen.

• Hoeveel mensen kunnen er maximaal tegelijk aanwezig zijn, met voldoende onderlinge afstand?

• Welke extra hygiëne-maatregelen zijn nodig? Denk aan het aanbieden van desinfecterende gel, voldoende gelegenheid om je handen te wassen en elk uur schoonmaken van contactpunten, zoals deurklinken en PIN-apparaten.

• Voorkom dat werkmaterialen door veel verschillende mensen worden aangeraakt: verdeel de taken goed, zorg er liefst voor dat spullen maar door één persoon worden gebruikt of maak ze na elk gebruik schoon.

• Denk ook na over het verkeer buiten je locatie, zoals halen & brengen of leveranciers. Voorkom gevaarlijke situaties op de stoep of straat.


Doelgroep

• Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

• Georganiseerde bijeenkomsten in de buitenlucht van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten hierbij 1,5 meter afstand houden.

• Is het mogelijk je bezoekers/deelnemers/klanten op afspraak of reservering te laten komen? Zo hou je regie over het aantal mensen dat samenkomt.

• Als normaal veel mensen tegelijk gebruik maken van je diensten/voorzieningen, kijk dan of het mogelijk is dit te spreiden over kleinere groepen.

• Vallen er bezoekers/deelnemers/klanten onder de risicogroepen, maar is je dienst/voorziening erg belangrijk voor hen? Denk na of je hen apart kunt ontvangen, bijvoorbeeld zoals het speciale boodschappen-uurtje voor ouderen, dat veel supermarkten nu hebben.


Communicatie

• Zorg dat de regels duidelijk zijn voor je medewerkers en bezoekers: hang posters en informatieborden op. Op de website van NOC*NSF vind je voorbeelden en downloads.

• Zorg dat looproutes duidelijk zijn aangegeven.

• Zet de regels en richtlijnen voor je locatie op de website en breng je bezoekers/deelnemers/klanten op de hoogte via een mail of nieuwsbrief.

• Wanneer bezoekers/deelnemers/klanten op afspraak komen, informeer dan vooraf of zij geen gezondheidsklachten hebben.

• De aanwijzingen van de corona-verantwoordelijke(n) moeten door iedereen worden opgevolgd. Geef zelf het goede voorbeeld aan je bezoekers/deelnemers/klanten.


Richtlijnen en protocollen

Factsheet Rijksoverheid: Wat kan wanneer?

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over samenkomsten en evenementen.

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over sluiten openbare en niet-openbare locaties.

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over sport en corona.

NOC*NSF Protocol verantwoord sporten.

NOC*NSF Opstart en sociale veiligheid.

Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS): Protocol verantwoord sporten.

KNVB Coronaprotocollen voor amateurvoetbal.

Invulprotocol buurthuizen en ontmoetingsplekken.

Rijksoverheid: Richtlijn Dagbesteding en Dagopvang

VGN: Handreiking bezoek gehandicaptenzorg

Scouting en het coronavirus

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur

LKCA: Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Rijksoverheid: Protocol verantwoord winkelen