Over Begrepen Klachten


CONCRETE & PASSENDE ZORG IN ONZE (ONLINE) PRAKTIJK
​Veel mensen kampen met langdurige en (deels) onverklaarde klachten of ziektebeelden als fibromyalgie, ME/CVS en Long Covid. De klachten kunnen al heel ingrijpend zijn, maar het is vaak ook nog heel lastig om goede zorg en begeleiding te vinden.

In onze praktijk bieden we die zorg. We weten nog niet alles, maar wij kijken naar wat er al wél mogelijk is. We werken vanuit een reguliere biomedische insteek, maar altijd met oog voor het hele plaatje. We bieden patiënten een luisterend oor en maken inzichtelijk wat er al gedaan is en waar nog kansen liggen. WIj houden hierbij de ontwikkeling in de internationale wetenschap goed in de gaten. Ons multidisciplinair team ondersteunt patienten op medisch, psychosociaal en praktisch gebied. Een deel van de ondersteuning doen we zelf, bijvoorbeeld met ons eigen Persoonlijk Pacing Plan. Wij werken hierbij vaak samen met zorgverleners in de eigen regio. Voor bepaalde diagnostiek en behandeling verwijzen we u naar een van de specialisten in ons netwerk.

Foto's