Bewonerscommissie Emtinckhof

Over Bewonerscommissie Emtinckhof

Bewonerscommissie Emtinckhof is een dynamische
realistische groep vrijwilligers die de Emtinckhof weer terug wil geven aan de
bewoners, maar meer nog de ernstige zaken als servicekosten, (valse) veiligheid,
parkeerproblematiek, huurproblematiek en de situatie rond het Grand Café onder de
loep nemen en daarover het gesprek aangaan met de verhuurder.

Foto's