Skip Navigation
Over ons

Oprichting
In 1932 werd de Stichting Gooisch Natuurreservaat opgericht met als doel (artikel 2 van de statuten):
• de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar...

Milieu & Duurzaamheid
Deel

Over Goois Natuurreservaat

Oprichting
In 1932 werd de Stichting Gooisch Natuurreservaat opgericht met als doel (artikel 2 van de statuten):
• de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en
• aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren
Bovenstaande formulering is opgenomen in de statuten en vormt de basis voor het denken en het handelen van de organisatie.

Activiteiten
Kleinschalig natuurbeheer, voorlichting en monitoring (inventariseren)door vrijwilligers vrijwiligers