Over HBWSN

Huurdersbelang Woningstichting Naarden heeft als primaire taak de belangen van de huurders van Woningstichting Naarden te behartigen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de woningstichting, de gemeente en maatschappelijke organisaties.