Skip Sidebar

Over ons

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

Om dit te bereiken hebben we drie ambities opgesteld die wij met onze ...

Deel

Over Nederlandse Brandwonden stichting in Blaricum

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

Om dit te bereiken hebben we drie ambities opgesteld die wij met onze activiteiten uitwerken:
◾In Nederland woon, werk en leef je veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel.
◾In de Nederlandse (brandwonden)zorg is uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden beschikbaar, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.
◾De nazorg aan patiënten met brandwonden is gericht op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.

Activiteiten
Voorkomen en behandelen van brandwonden als ook wetenschappelijk onderzoek

Foto's