Over ons

• Het uitlenen van goed en verantwoord speelgoed.

• Kinderen van verschillende achtergronden de gelegenheid geven elkaar spelenderwijs te ontmoeten.

Activiteiten
• Uitlenen van speelgoed

• Algemene activiteiten: zorgen voor een goed draaiende vrijwilligersorganisatie; PR-beleid gericht op het werven van nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers.