Over Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

Mensen met een beperking wettelijk vertegenwoordigen in zake hun zorg en welzijn.