Skip Sidebar

Over ons

De werkzaamheden worden verricht voor de Stichting Vogelopvangcentrum midden nederland. Het vogelhospitaal verleent zoveel mogelijk hulp aan en verzorgt in het wild levende vogels die door ziekte, een ...

DierenwelzijnNatuur & Milieu
Deel
Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland

Over Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland

De werkzaamheden worden verricht voor de Stichting Vogelopvangcentrum midden nederland. Het vogelhospitaal verleent zoveel mogelijk hulp aan en verzorgt in het wild levende vogels die door ziekte, een ongeval of honger niet meer in staat zijn om langer voor zichzelf te zorgen. Nadat de vogels gezond zijn verklaard worden deze weer in vrijheid gesteld. Afhankelijk van de staat waarin zij verkeren zal op niet meer te revalideren vogels euthanasie worden toegepast of worden zij elders ondergebacht. Bij hoge uitzondering blijven exemplaren voorgoed in het vogelhospitaal.

Activiteiten
De regio waarbinnen het Vogelopvangcentrum fuctioneert wordt in grote lijnen aangegeven door het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal,de Eem en de procinciegrens met Utrecht maar ook Flevoland, de Noordoostpolder, het randmerengebied en een deel van de Noord Veluwe maken deel uit van het verzorgingsgebied.

Foto's

Hospitaal

Hospitaal

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland