Versa Welzijn/De Malbak

Over Versa Welzijn/De Malbak

De missie van Versa Welzijn is: het ondersteunen en versterken van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

Versa Welzijn vertaalt deze missie in drie werkdoelen:

Het ondersteunen van burgerschap en vrijwillige inzet.
Het faciliteren van initiatieven van burgers in wijken of voor sociale doelen.
Hulp aan mensen die (tijdelijk) een steun in de rug nodig hebben.


Activiteiten
In het wijkcentrum bevindt zich een jongerenruimte. Er zijn daardoor activiteiten voor jong en oud.

Foto's