Over Vrijwilligerscentrale Hilversum

Vrijwilligerscentrale Hilversum is een servicebureau waar men terecht kan voor informatie, advies en bemiddeling met betrekking tot vrijwilligerswerk.

Activiteiten
Met een team van 6 bureau-vrijwilligers, 1 fietskoerier en 1 vrijwilligers voor de PR en 2 beroepskrachten worden onder meer de volgende activiteiten neergezet:
Vacaturebank: bemiddeling naar vrijwilligerswerk of andere vormen van participatie. Maatschappelijke stage, het geven en uitzetten van cursussen, workshops, netwerkbijeenkomsten etc. Organisatie advies over vrijwilligersbeleid en alles wat daar mee te maken heeft.
Verder staan wij altijd open voor samenwerking in de breedste zin van het woord.