Gooise Meren Beweegt

Over Gooise Meren Beweegt

De Buurtsportcoaches, de Verenigingsondersteuner en Jongeren op Gezond Gewicht regisseur van de Gooise Meren hebben de rol om een gezonde
leefstijl te bevorderen, waarbij regelmatig sporten en bewegen, gezond eten en drinken, buiten zijn en samen met anderen centraal staat.

De Buurtsportcoaches streven naar meer deelname aan sport- en beweegactiviteiten door kinderen, jongeren en volwassenen en senioren, die een barrière ervaren om te bewegen of die aansluiting zoeken in de maatschappij.
De Buurtsportcoaches informeren inwoners over een gezonde leefstijl en over het bestaande sport- en beweegaanbod. Zij organiseren en verzelfstandigen nieuwe passende sport en beweegactiviteiten in de buurt.

De Verenigingsondersteuner draagt bij aan organisatorisch, financieel en bestuurlijk gezonde verenigingen en kennis- en informatie uitwisseling tussen sportverenigingen en andere sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.

De Jongeren op Gezond Gewicht regisseur creëert een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen, zoals school, sport en werk. Zij verbindt en werkt samen met publieke en private organisaties in de buurt zoals de gemeente Gooise Meren, scholen, kinderopvang- en welzijn organisaties, sportverenigingen, banken, supermarkten, waterbedrijf en producenten van levensmiddelen.

De Buurtsportcoaches, de Verenigingsondersteuner en de Jongeren op Gezond Gewicht regisseur van de Gooise Meren delen hun ervaringen en contacten, werken samen en versterken elkaar waar mogelijk!

MISSIE:
Gooise Meren Beweegt vindt het belangrijk dat iedereen, jong en oud, op een positieve en motiverende wijze het plezier van sporten en bewegen samen met anderen ervaart en bewust is van een gezonde leefstijl.

VISIE:
Gooise Meren Beweegt draagt bij aan een gezondere leefomgeving, toekomstbestendige sportverenigingen en werkt samen met organisaties om inwoners aansluiting te laten vinden bij sport- en beweegaanbod en hun kennis te geven over een actieve leefstijl.

Foto's