Het leren van de Nederlandse taal

Hoe vind ik een taalmaatje of een taaloefengroep?

Wil je de Nederlandse taal leren of verbeteren? Op deze pagina vind je manieren om de Nederlandse taal te leren en verwijzingen naar verschillende websites voor oefeningen voor lezen, spreken en schrijven.


Het leren van de Nederlandse taal kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een taalmaatje. Dit is iemand die je helpt met het leren van de Nederlandse taal en eventueel de Nederlandse cultuur. Je ontmoet elkaar meestal wekelijks: thuis, in de bibliotheek of op een andere plek die voor beide partijen prettig is.


In een taaloefengroep oefen je in een groep met het spreken en luisteren van de Nederlandse taal, maar er kan ook aandacht zijn voor lezen en schrijven. Er zijn ook taaloefengroepen waarin taalles gegeven wordt, en er is een Taalcafé waarin je met vrijwilligers Nederlands kunt praten over verschillende onderwerpen. Een leuk neveneffect van een taaloefengroep is dat je nieuwe contacten op kan doen.


Ben je een statushouder en op zoek naar een taalcoach? Dit kan via Stichting VluchtelingenWerk als je korter dan twee jaar in Hilversum woont. Neem contact op via het emailadres: [email protected]

Mogelijkheden in Hilversum voor een taalmaatje

Taalmaatje in Hilversum

Taalmaatje bij jou in de wijk

Zoek je een taalmaatje in jouw wijk? Neem dan contact op met onderstaande opbouwwerkers. Zij kunnen jou koppelen aan een taalmaatje uit de wijk.


Noordwest: Lilian Martens - 06-13965784

Noordoost: Mayke Vaes - 06-11036897

Centrum: Lilian Martens - 06-13965784

Zuidwest: Katinka Boot - 06-47191994

Zuid: Ronnie van Wijk - 06-57182970

Zuidoost: Sandra Zamir - 06-30202481

Hilversumse Meent: Vivian Straub - 06-10587514

Maatjesproject Hilversum

Maatjesproject Gooi en Vechtstreek Hilversum

Het Maatjesproject is een aanvulling op het taalonderwijs en biedt ondersteuning aan mensen met problemen op psychisch of psychiatrisch vlak. Deze mensen willen naast een taalcursus één op één contact om extra te oefenen. Het doel van deze taalondersteuning is dat iemand zelfstandiger en meer zelfredzaam wordt. Na aanmelding wordt middels een intake vastgesteld of je onder de doelgroep van het Maatjesproject valt. 


Contactpersoon: Janet Oudenaarden

Email: [email protected]

Telefoon: 035-6400061

Nederlands praatmaatje

Nederlands praatmaatje via Vrijwillige Thuishulp

Vrijwillige Thuishulp bemiddelt in het vinden van een Nederlands praatmaatje voor anderstaligen. Met een praatmaatje doe je bijvoorbeeld samen boodschappen, kijkt naar het journaal, gaat met de trein of praat over de dagelijkse bezigheden.


Contactpersoon: Erwin Mantel

Email: [email protected] 

Telefoon: 06 26382576 

Mogelijkheden in Hilversum voor taaloefengroepen of taallessen

Bekijk het weekoverzicht voor mogelijkheden in jouw buurt

Maandag

Wijkcentrum St. Joseph

A1 niveau: Taaloefengroep spreekvaardigheid voor beginners. 9.30 - 11.30 uur 

A1 niveau: Taaloefengroep spreekvaardigheid voor beginners. 12.30 - 14.30 uur 


Bibliotheek Hilversum

Alle NT2 niveaus (A1, A2, B1 en B2): Taallokaal, voor het verbeteren van je Nederlandse taal wordt geoefend met spreken, luisteren, lezen en schrijven. Meld je aan bij de balie van de Bibliotheek. In een korte intake wordt besproken wat jij wilt leren en wat je al kan. 12.30 - 14.15 uur


Verbindingshuis

Gevorderd niveau: Taalgroep voor vrouwen. Op een informele manier wordt gepraat over verschillende onderwerpen en afwisselend doen ze ook activiteiten samen (zoals eten, drinken, dansen of improviseren). 12.45 – 14.00 uur


Bibliotheek Hilversum

Alle niveaus: Taaltafel, open taal oefengroep met focus op gespreksvaardigheid, spreek- en luistervaardigheid. Werken met taalspelletjes, oefeningen en informele gesprekken. Open inloop 15.00 - 17.00 uur


Dinsdag

Wijkcentrum St. Joseph

A2 niveau: Taaloefengroep spreekvaardigheid voor gevorderden 9.30 - 11.30 uur


Wijkcentrum Lopes Dias

Taal oefengroep van beginners naar gevorderd niveau: Op verschillende manieren wordt er met de Nederlandse taal geoefend. 10.00 - 11.30 uur.


Web035 (Hilversumse Meent)

Niveau van beginner tot gevorderd: Taalles 10.00 - 12.30 uur


Buurthuis ZO-samen

Open inloop 10:00 – 12:00 uur, samen met een vrijwilliger de Nederlandse taal oefenen. Kom gerust binnen bij het buurthuis aan de Oosterengweg 44B.


Woensdag

Wijkcentrum De Koepel

Niveau van beginner tot gevorderd: Taalles 10.15 - 11.45 uur. Start 11 september 2024 en opgeven kan op dezelfde dag (woensdag) om 10.00 uur!


Donderdag

Huiskamer van de Buurt Hilversum (Leger des Heils)

Niveau van beginner tot gevorderd: In het Taalcafé praat je over allerlei onderwerpen, je doet taalspelletjes, leert je uitspraak verbeteren en drinkt gezellig koffie met elkaar. 10.30 - 11.30 uur.


Bibliotheek Hilversum

Digi&taalhuis: wekelijks spreekuur om aanbod te vinden bij hun taalvraag 13.30 - 15.00 uur


Jongerencentrum De Mix

Taalondersteuning bij huiswerkbegeleiding voor jongeren 15.00 - 17.30 uur.


Web035 (Hilversumse Meent)

Niveau van beginner tot gevorderd: Taalles voor vrouwen uit de Meent 17.30 - 19.30 uur


Project Taal en Sociaal: Het Maatjesproject biedt taaloefengroepen aan speciaal voor laaggeletterden met psychische problematiek, traumatische ervaringen, depressie of isolement. In kleine begeleide groepjes wordt wekelijks geoefend met de taalvaardigheid. De groepen zijn maandagochtend 10.00 - 12.00 uur en dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur. Bezoek de website www.maatjesprojectgooi.nl

Contactpersoon en adresgegevens

Bibliotheek Hilversum


Telefoon: 035-6212942

Locatie: 's-Gravelandseweg 55, 1217 EH Hilversum

Voor Taallokaal kan je aanmelden bij de informatiebalie

Huiskamer van de Buurt Hilversum (Leger des Heils)

Telefoon: 06-13062672

Locatie: Bussumerstraat 27 a/b, 1211 BH Hilversum

Web035, Hilversumse Meent

Contactpersoon: Zina Kesab, Opbouwwerker

Email: [email protected]

Telefoon: 06-10587514

Locatie: De Meent 4A, 1218 CB Hilversum

Wijkcentrum De Kleine Lelie


Contactpersoon: Ronnie van Wijk

Email: [email protected]

Telefoon: 06-57182970

Locatie: Hilvertsweg 89-91, 1214 JB Hilversum

Wijkcentrum De Koepel


Email: [email protected]

Telefoon: 035-6248815

Locatie: Kapittelweg 399a, 1216 JC Hilversum

Wijkcentrum Lopes Dias


Contactpersoon: Mayke Vaes

Email: [email protected]

Telefoon: 06-11036897

Locatie: Lopes Diaslaan 213, 1222 VE Hilversum

Wijkcentrum St. Joseph


Contactpersoon: Leila Aboujid

Email: [email protected]

Telefoon: 06-13495346

Locatie: Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum

Jongerencentrum De Mix

Contactpersoon: Chakir el Allachi

Email: [email protected]

Locatie: Jan van der Heijdenstraat 170a, 1221 EM Hilversum

Verbindingshuis

Contactpersoon: Els Köse

Email: [email protected]

Locatie: Verbindingslaan 49, 1221 CD Hilversum

Samen Nederlands leren

Digitale oefenprogramma’s voor de Nederlandse Taal

Online zijn er tal van websites die digitale oefenprogramma's aanbieden voor het oefenen van de Nederlandse taal. Deze websites zijn aan te raden:


www.bibliotheekhilversum.nl - Op de website van de Bibliotheek Hilversum staan verschillende mogelijkheden beschreven hoe je kunt oefenen met Taal en Computer.


www.oefenen.nl - Oefenen.nl is een duidelijk digitaal platform met goede programma's met veel mogelijkheden op meerdere niveaus en vaardigheden (taal, rekenen, digi-vaardigheden en inburgering).


www.steffie.nl - Steffie.nl is een handige website voor uitleg in eenvoudig Nederlands over allerlei onderwerpen zoals geld, gezondheid, ondersteuning en reizen.


www.naarnederland.nl - Wil je voorbereiden op het basisexamen inburgering dan vind je op deze website lesmateriaal over spreekvaardigheid, leesvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving.


www.gratisnederlandsleren.nl - Wil je nog meer oefenen? Op deze website vind je talloze links naar andere websites met lesmateriaal om te oefenen.

Taalcursus bij een onderwijsinstelling

Gratis cursussen:


Je kan ook een taalcursus volgen bij een onderwijsinstelling. Bij sommige instellingen kan dit gratis. Dit is voor mensen van 18 jaar of ouder, die niet (meer) inburgering plichtig zijn, en woonachtig in Hilversum, Blaricum, Gooise meren (Bussum, Naarden, Muiden), Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes.


Betaalde cursussen:


De Volksuniversiteit biedt elk schooljaar cursussen Nederlands voor NT2-ers aan (niveau A0-A1, A1-A2). Voor zowel mensen die al een tweede Europese taal hebben geleerd als mensen die alleen hun eigen taal kennen. De cursussen starten altijd rond eind augustus/begin september. Het programma voor komend seizoen wordt verwacht in juni rond te hebben en verschijnt op de website van de Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum. Let op, deze cursussen zijn niet gratis, de prijs is c.a. 298 euro voor 24 lessen van 1,5 uur. 

'Gratis Taalcursus volgen