Post | september 2021 | Kennisbank voor Organisaties | 1 min lezen

Asielzoekers en vrijwilligerswerk

Voor nieuwkomers is meedoen met vrijwilligersactiviteiten buiten het asielzoekerscentrum goed voor hun gezondheid en welzijn. Vrijwilligerswerk samen met Nederlanders is een manier om kennis te maken met Nederland(s). Bovendien zorgt vrijwilligerswerk voor een dagritme, het leveren van een zinvolle bijdrage en iets waarmee ze even hun zorgen opzij kunnen zetten. Het is ook een laagdrempelige manier om AZC-bewoners en Nederlanders elkaar te laten ontmoeten, om meer wederzijds begrip te krijgen. Daarnaast is activatie en participatie van nieuwkomers in brede zin een belangrijke stap richting arbeidsparticipatie (uit de bijstand), een doelstelling van zowel landelijke als regionale overheden.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouder) zijn vrij om te werken in Nederland. Zij mogen dus ook vrijwilligerswerk doen. Ook asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) mogen in Nederland vrijwilligerswerk doen. De asielzoeker moet dan wel een vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben. Dit is geregeld in de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Vrijwilligersverklaring voor asielzoekers.


Als een asielzoeker vrijwilligerswerk bij uw organisatie wil doen, moet u een vrijwilligersverklaring van het UWV hebben. Met deze verklaring toetst het UWV of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Is dit het geval, dan verstrekt het UWV de vrijwilligersverklaring.

De criteria voor vrijwilligerswerk zijn:

  1. de werkzaamheden zijn gebruikelijk onbetaald;
  2. er is geen sprake van een winstoogmerk;
  3. het vrijwilligerswerk dient een algemeen maatschappelijk belang.

Voor vluchtelingen (met verblijfsvergunning) heeft u geen vrijwilligersverklaring nodig, behalve als de vluchteling in kwestie een werkloosheidsuitkering heeft. In dat geval heeft u ook voor een vluchteling een vrijwilligersverklaring nodig. Vrijwilligersverklaring aanvragen

Deel blogpost