Post | september 2021 | Kennisbank voor Organisaties | 2 min lezen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wat is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR?

Deze wet geldt voor alle stichtingen en verenigingen, behalve de verenigingen van eigenaren. Wat moet je als bestuur van een stichting of vereniging regelen?

De nieuwe wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet

  • Uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
  • Meervoudig stemrecht verandert. Als een bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
  • Verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris; (belet of ontstentenis betekent bij afwezigheid a.g.v. ziekte, schorsing, ontslag of overlijden)
  • Statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet gaat boven de statuten op onderdelen;
  • Regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.


Checklist

Het NOV heeft een checklist voor besturen gemaakt om te zien waaraan zij moeten voldoen binnen de nieuwe wet.


Stappenplan

IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) heeft een WBTR-stappenplan ontwikkeld. Dit online stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging/stichting hieraan voldoet. Ook is er een juridische helpdesk. Eerst meer weten over de inhoud van het stappenplan? Er worden gratis webinars over dit stappenplan gegeven. Versa Vrijwilligerscentrale is via het NOV aangesloten bij IVBB als koepelorganisatie, waardoor verenigingen en stichtingen uit regio Gooi en Vechtstreek met 50% korting het stappenplan kunnen doorlopen en gebruik kunnen maken van de juridische helpdesk. De kosten bedragen incl. korting 120 euro per jaar. Gebruik voor korting op het stappenplan de kortingscode NOV50. Link naar website wbtr.nl/wbtr.stappenplan/


NOV - Platform Vrijwillige Inzet

Ook het NOV biedt een gratis webinar over dit onderwerp en op hun website. Meer informatie over de WBTR vind je hier: Bestuur en toezicht 


Heb je nog vragen, stuur een e-mail naar [email protected] en wij nemen contact met je op.

Deel blogpost