Post | augustus 2019 | Kennisbank voor Organisaties | 1 min lezen

De vrijwilligers vergoeding in 2024

Door Pietje Vlot
Administration

In de volgende gevallen krijgt u in 2024 een vrijwilligersvergoeding:

  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,50 per uur, met een maximum van € 210 per maand en € 2.100 per jaar.
  • Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 22 jaar. 
  • U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 210 per maand en € 2.100 per jaar.
  • Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  • Dan mag de vergoeding maximaal € 210 per maand en € 2.100 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.


Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.


Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u in 2024 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 210 per maand en € 2.100 per jaar.


Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Deel blogpost