Over Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich actief in voor het welzijn van kwetsbare ouderen in Nederland, met als belangrijkste doel de bestrijding van eenzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Activiteiten
Het Nationaal Ouderenfonds probeert haar doelstellingen te realiseren via eigen diensten, het subsidiëren van welzijnsprojecten van derden en het organiseren van activiteiten.

Foto's